خاندان طباطبائی یزدی ـ Tabatabai Yazdi Family
ورود اعضا / درخواست عضویت / درباره ما
شجره نامه خاندان | خبرها | صفحات شخصی | گالری عکس | دفتر تماسها | کتاب و مقاله | آمارها | صفحه اصلی
جستجوی:   در:


این سایت یک سایت خانوادگی است و جهت استفاده خانوادگی طراحی شده است. خاندان طباطبائی یزدی یک خاندان بزرگ است که افراد آن در نقاط مختلف دنیا سکونت دارند. این سایت چند هدف را دنبال میکند: اول آنکه وسیله ارتباطی مناسبی باشد برای برقراری ارتباط و نزدیکی افراد خاندان که با وجود فاصله بسیار بتوانند به صورت نزدیک از احوالات هم با خبر باشند، دوم آنکه شجره این خاندان ثبت شود. طبیعی است که با گسترش جمعیت خاندان در آینده اطلاعات مربوط به روابط خانوادگی در افراد خاندان برای نسل های آینده به سادگی شناخته نخواهد شد و این سایت با تأکید بر ثبت هر چه بهتر اطلاعات روابط فامیلی در این خاندان سعی دارد تا بتواند مرجع قابل توجه شجره نامه این خاندان باشد، سوم آنکه بتواند اطلاعات مربوط به گذشتگان و شرح حال ایشان و متون و کتب مربوط به آنان را در اختیار نسل های جدید خاندان قرار دهد. خوشبختانه برخی از آثار این خاندان به صورت کتاب و مقاله منتشر میشود و همچنین در منابع بسیاری مانند نشریات و کتابهای تراجم و تاریخ، درباره این خاندان مطالبی منتشر میشود که این سایت سعی دارد تا این متون و گزارش این اخبار را در اختیار افراد خاندان قرار دهد.

ثبت شجره نامه به صورتی که قابل گسترش باشد نیاز به طراحی دقیقی داشت. همچنان که در سیر منابع نسب شناسی مشاهده میشود، نسب شناسان ابتدا اطلاعات روابط فامیلی اشخاص را به صورت متن ساده بیان میکردند و در کتابها و رسائلی گرد می آوردند. بعدها با استفاده از این منابع یک ساختار درختی طراحی میشد و در کتابهای قدما به شکل های مختلفی بر روی کاغذ ترسیم میشد. هر چند که در قرن اخیر و سالهای جاری با استفاده از ابزارهای نشر، شجره نامه های مرتبی از جهت طراحی ساختار درختی چاپ میشد اما برای هدف این سایت که تولید یک شجره نامه قابل گسترش است راه جدیدی باید طی میشد. استفاده از بانک های اطلاعاتی جهت ثبت کامپیوتری و سازماندهی شده اطلاعات شجره نامه و خروجی آنها به صورت گرافیکی کاری است که در برخی از کشورهای غربی خاصه آمریکا انجام شده است. اما استفاده از آن برنامه ها که برای جوامع فرنگی و عمدتا مسیحی طراحی شده بود و فیلدهای خاص آنها را شامل میشد که به کار ما نمی آمد و از طرفی فیلدهای مورد نیاز ما را دربر نداشت سبب شد تا بر آن شویم تا برنامه نویسی مفصلی برای ثبت شجره نامه خاندان به صورت بانک اطلاعاتی طراحی کنیم و آن را به صورت دلخواه خود بدون محدودیت در ثبت اطلاعات جدید برنامه ریزی کنیم. هرچند شجره نامه ای که اکنون در این سایت ارائه شده خالی از اشکال نیست اما خوشبختانه هدف سایت را برآورده کرده و امیدواریم بتوانیم با کار بیشتر بر روی این برنامه آن را به صورتی بهتر و دلپذیرتر در آوریم.

اولین کسی که به صورت کامل اقدام به ثبت شجره نامه این خاندان کرده است سید حسین طباطبائی فرزند سید رضا طباطبائی در مشهد است که با استفاده از اطلاعاتی که از بزرگان خاندان جمع آوری کرد، شجره نامه ای را بر روی کاغذ ترسیم نمود. اما از آن جهت که اطلاعات شجره نامه کامل نبود و همچنین امکان گسترش آن به راحتی مقدور نبود، با استفاده از شجره نامه ایشان و اطلاعات تکمیلی خودمان، شجره نامه فعلی را ترتیب داده ایم. چنانچه اطلاعات تکمیلی درباره خاندان طباطبائی یزدی دارید که در شجره نامه ما ثبت نشده است خواهشمندیم به ما اطلاع دهید.

مدیریت طرح و اجرا: سید علی طباطبائی یزدی

پست الکترونیک: ali@mtlib.com
تلفن: 0957 - 553 (912) 98+
آدرس پستی: ایران، قم، صندوق پستی: 556-37185

برنامه نویسی و طراحی بانک اطلاعاتی: سید محسن حائری

پست الکترونیک: mohsen@adiban.net
تلفن: 2923606 (251) 98+

نسخه المجدی فی نسب العلویین تألیف علی بن محمد معروف به ابن صوفی

نسخه المشجر الشریف الحاوی لکل معنی لطیف به تاریخ نهصد و سه هجری

الشجرة الطیبة نمونه شجره نامه های متأخر

شجره نامه سید حسین طباطبائی بر روی کاغذ

شجره نامه فعلی بر روی سایت


www.tabatabaiyazdi.com -- Copyright 2006